Česka Komora
Znakového
Jazyka
Při modernizaci vizuální identity pro Českou komoru tlumočníků znakového jazyka jsem se setkal se dvěma velkými překážkami.  Jednou bylo dříve pro mě zcela neznámé téma, a druhou dlouhatánský 
název organizace.

Ze všeho nejdříve byl zahájen detailní průzkum, ve kterém jsem identifikoval klíčové hodnoty Komory i jiných organizací podobného zaměření, a jejich vizuální trendy. Chtěl jsem se vyhnout použití rukou v logu - vyskytují se v nich velmi často, a jejich ztvárnění navíc může mít zavádějící význam ve znakovém jazyce.
Po tvorbě několika konceptů bylo rozhodnuto ve prospěch dvou stylizovaných “komiksových” bublin - symbolizují komunikaci a překlad, což jsou úhlavní hodnoty klienta. Původní barevné schéma bylo přitom zachováno - poklidná námořnická modř v příjemném kontrastu s lehkou bílou symbolizuje profesionalitu a spolehlivost. V souladu s tím byl vybrán i příslušný font.

Tato identita zároveň zahrnuje možnost aplikace na škálu předmětů, včetně vizitek, tiskovin, publikací 
a dalších.